Schwedisch: Våld inom ryska armén motarbetas på webben

Våld inom ryska armén motarbetas på webben 

Inom den ryska armén dödas varje år omkring 3 000 beväringar i helt fredliga förhållanden. Pennalism och misshandel leder till döden, många skadas för livet.

Det här har länge varit ett dolt problem. De ryska myndigheterna säger att antalet dödade har minskat avsevärt medan fonden "Mödrarnas rätt" har uppgifter som visar att ingen förändring har skett. Fonden får sina uppgifter direkt av de dödades anhöriga och sedan år 1990 har man samlat information om 80 000 dödade.

Nu publicerar fonden de dödades historia på internet inom det sociala nätverket "Odnoklassniki", Rysslands motsvarighet till Facebook. Varje dödad får sin egen sida med foto, personuppgifter och berättelsen om hur han dödades. Berättelserna skrivs i jagform, det är ett litterärt grepp som hänger ihop med en populär dikt från "Det stora fosterländska kriget" 1941-45.

Avsikten är dels att de dödade pojkarna inte skall falla i glömska, dels att påverka opinionen för att få ett slut på pennalismen.